SinkabergHansen gir 24,5 mill. kroner til TRE hallprosjekt

Tilskudd til Nærøysund og Bindal

Styret i SinkabergHansen har vedtatt å gi tre prosjekt i Nærøysund og Bindal et samlet tilskudd på 24,5 millioner kroner: 20 millioner til Rørvik Spektrum og Nærøysund Arena, samt 4,5 millioner til den nye Bindalshallen på Terråk.

 

Konsernsjef SinkabergHansen, foto
GLAD FOR: – SinkabergHansen er glad for på denne måten å kunne gi et tilskudd til positiv aktivitet i Nærøysund og Bindal, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.

Opptakt for bidrag til Rørvik Spektrum var en konkret henvendelse fra påtroppende politisk ledelse i Nærøysund om tilskudd til finansiering, og videre utgifter til renter og avdrag i en gitt periode – samt midler til påbegynte Nærøysund Arena.

SinkabergHansen har over tid sett det åpenbare behovet hos brede grupper for nye og oppgraderte fasiliteter i regionen. Derfor har vi tidligere, før de aktuelle prosjektene kom på banen, signalisert vilje for eventuelle framtidige tilskudd.

Styret har støttet seg til signalene fra et samlet politisk miljø om at de to investeringene i Nærøysund er nødvendig. Vårt bidrag speiler behovet som rådmannen ved framlegging av sitt budsjettforslag anga som direkte kostnad ved å framskynde prosjektet Rørvik Spektrum med om lag to år.

I Bindal yter SinkabergHansen Bindalshallen 4,5 millioner kroner. Dette er et anlegg som i disse dager blir ferdigstilt, og som skal dekke et bredt spekter aktiviteter for brukere og befolkning i regionen.

Kommentar fra konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg:
«Jeg er glad for at vårt styre både ser mulighet og betydning av å løfte idretten og frivillig aktivitet i Nærøysund og Bindal på denne måten. Både administrasjon og styre ser verdien av økt bolyst i regionen – og ved dette tilgang på flere kvalifiserte medarbeidere. Fra selskapets side håper vi at også befolkningen er glad for at disse anleggene realiseres.»