SJEF gjennom 42 år trapper ned!

Nå søker Finn mot «røttene»

Finn Sinkaberg og sønn Svein-Gustav i konsernet SinkabergHansen, foto.
OVERTAR STYRINGA: Fra årsskiftet er sønn Svein-Gustav sjefen i SinkabergHansen. Grunnlegger og havbrukspioneer Finn trapper ned – og vil da bruke tida på andre oppgaver enn ledelse av konsernet.
Årsskiftet 2018/19, altså om få dager, trer Finn W. Sinkaberg av som sjef i SinkabergHansen. Et lederskap på godt over 40 år er altså historie …

Helt siden 1977, da en 25 år gammel viknaværing satte i gang småskala fiskeoppdrett ved Marøya i Nærøysundet, har Finn vært den soleklare sjefen. I 1980 var første ansatte med i drifta – og siden har det som kjent kommet til veldig mange flere i virksomheten.

Særlig etter fusjonen med Bindalssmolt og familien Berg-Hansen i 1997 ble utviklingen positiv. Det formaliserte samarbeidet la grunnlaget for konsernet Sinkaberg-Hansen, som i dag har 230 egne ansatte.

Ved inngangen til 2019 operer konsernet i hele verdikjeden fra produksjon av smolt til videreforedling av slaktemoden laks, samt er aktiv innen forskning og utvikling. Omfattende samarbeid med andre virksomheter og aktører innen sjømatnæringa kjennetegner også den hektiske hverdagen for toppsjefen.

Men nå er altså tida kommet; det ved utgangen av det året oppdrettspioneren selv rundet 67 … I denne videoen forteller sjef Finn om hvorfor han nå mener det er rett å overlate roret til neste generasjon:

Igjen; Finn runder altså på ingen måte av sin “arbeidsdag” her i SinkabergHansen – men fortsetter i en annen rolle – nå som “forretningsutvikler”.