STÅLET til den første av FEM LUKKEDE merder losset

En serie lukkede merder på gang

Lossing stål Rørvik Marina, foto
METALL: Onsdag ble stålet til den første lukkede merden losset på Marøystranda, totalt 28 element utgjorde lasten til det som skal bli en flytekrage med omkrets 120 meter.

Bærekraftig produksjon og lokal ringvirkning. Onsdag ble en spesiell last losset hos Rørvik Marina: Stålet til den første av totalt fem lukkede merder.

Nær 30 element som skal monteres sammen til en solid 16-kantet flytekrage. Omkrets 120 meter. Det er en omfattende (sveise)jobb som vil pågå i vel sju uker fram mot jul. Innsatsen vil gi hoveddelen av en lukket merd; den første i en serie på i alt fem.

Prosjektet med en hel lokalitet med lukkede merder er en betydelig investering for SinkabergHansen. At smolten i første del av sin sjøfase skal tilbys skjermede forhold uten påvirkning av lakselus vil være viktig og positivt for fiskevelferden.

Fraktebåt i Nærøysundet, foto
NYTT: Lukkede merder ved en hel lokalitet blir en nyvinning for SinkabergHansen – derfor var lasten som passerte Rørvik denne uka litt spesiell.

Stort lukket volum
FiiZK er leverandør av merdene av typen Certus 15.000. Hver merd vil ha et lukket volum på om lag 16.000 kubikkmeter. Til hver enhet hører også fire 20 meter dype stigerør for vanninntak. Alle merdene får plattform for to 20 fots kontainere.

Den ene skal stå for produksjon av oksygen, mens den andre vil inneholde nødstrømsaggregat og rom for styresystemer/kontroll. Tanken er også å koble landstrøm til hele lokaliteten. Derfor vil en av merdene også utrustes med en ekstra plattform for kontainer med høyspent transformator.

Utstyr oppdrett losses på kai, foto.
STOR LEVERANSE: Mottak, håndtering og ikke minst levering av utstyr til merdene er en betydelig jobb for Rørvik Marina.

Fire nye fram mot påske
I perioden fra jul og fram til påske vil de øvrige fire flytekragene sammenstilles. Også det ved montasjeområdet på Marøystranda. Installasjon av de første merdene vil forhåpentligvis kunne starte noen uker før påske.

To leverandører i Nærøysund vil få omfattende leveranse til prosjektet. Rørvik Marina står for areal til montasje på Marøystranda, samt tilhørende løfteutstyr logistikk på montasjeplassen.  Videre leverer marinaen nødstrømsaggregat og kontainere. Elcom blir hovedleverandør for det elektriske opplegget; både montasje på merd og tilførsel av høyspent.

Monteringsområde ved Marøystranda, foto
«JULEVERKSTED»: Plass for montering av flytekragene er klargjort like ved kaia til Rørvik Marina. Sveising av den første på nivellerte bukker vil pågå i om lag sju uker fram mot jul. På nyåret skal ytterligere fire merder monteres på samme sted.

Lukket merd vil gi spesielt gode forhold i første del av sjøfasen