Storavtale inngått for SVABERGET SMOLT

Viktig avtale om Svaberget Smolt

To ledere AKVA group og SinkabergHansen, foto
STOR AVTALE: Kontrakten mellom AKVA Group Land Based Norway og SinkabergHansen ble formelt inngått mandag; representert ved henholdsvis daglig leder Sten Roald Lorentzen (til venstre) og daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg.

Avtalen rundt produksjonsanlegget for nye Svaberget Smolt er på plass. Mandag 6. mai signerte AKVA Group Land Based Norway og SinkabergHansen en kontrakt verdt knappe 300 millioner kroner.

Både for AKVA Group og SinkabergHansen er RAS-anlegget Svaberget Smolt blant de største enkeltkontraktene som er inngått. På vegne av SinkabergHansen har daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg store forventninger.

– En svært stor avtale for oss. Vi har forventninger til at Svaberget Smolt på sikt skal legge grunnlag for økning i både produksjonsvolum og kvalitet, sier Sinkaberg etter at kontrakten for «innmaten» av det kommende anlegget er på plass.

Det betyr at prosjektet også vil omfatte en egen kontrakt for bygningsmasse. Produksjonen tilknyttet første byggetrinn vil bli opp mot 6 millioner individ og 2.000 tonn. Det vil gi en snittvekt på 330 gram.

Mulig start i august
Per i dag er grunnarbeidet som ble innledet i fjor høst i en avsluttende fase. Byggestart kan bli i august, og byggetiden ved Svaberget er beregnet til om lag 2,5 år. Prosjektarbeidet er i full gang hos AKVA Group på Sømna, samt ved konsernets avdeling i Danmark.

– Kontrakten betyr veldig mye. At det skjer på lokale Sømna er artig, og fra vår side er vi stolte over hva det vårt fagmiljø i samarbeid med øvrig kompetanse i konsernet evner å få til. Samarbeidet med SinkabergHansen har også over tid vært bra – og vil i fortsettelsen naturlig nok utvikles videre, sier daglig leder Sten Roald Lorentzen i AKVA Group Land Based Norway (tidligere Plastsveis) på Berg i Sømna.

Visningsanlegg
I den aktuelle avtalen ligger at RAS-anlegget ved Svaberget Smolt kan brukes som et visningsanlegg. Det miljøvennlige prosessanlegget vil ha det siste av teknologi installert – og ikke minst vil 99,9 prosent av vannet som benyttes bli resirkulert.

Dette vil ha stor betydning for blant annet energiforbruket, da det ikke vil være et stort behov for å varme store mengder vann i smoltproduksjonen.

Byggetiden for byggetrinn 1 er beregnet til 2,5 år.

VIDEO: Innen 1. juni skal tomtearbeidet ved kommende Svaberget smolt være avsluttet.