Svaberget Smolt i EMNING

Grunnarbeidet er godt i gang

Tomtearbeid med maskiner, Svaberget i Bindal november 2019, foto
FERDIG JUNI 2019: Entreprenør Tverås Maskin & Transport er i gang med sin store jobb i Saglibukta – og har et rikt utvalg i arbeid: Boregeit, gravemaskiner, dumpere og diverse annet utstyr.

Grunnarbeidet for Svaberget Smolt er i gang. Nylig gikk første dynamittsalve. 285.000 kubikk fjell og stein skal omarrangeres før selve jobben med å bygge et godt hjem for storsmolt kan starte.

Prosjektleder Aleksander Lundseng, SinkabergHansen, foto
STOR FORANDRING: – Mye spennende vil det kommende året skje, sier prosjektleder Aleksander Lundseng for Svaberget Smolt.

– Ja, det kommende drøye halvåret er skal mye endres i Saglibukta, sier prosjektleder Aleksander Lundseng for RAS-anlegget. Etter planen skal entreprenør Tverås Maskin & Transport (TMT) være ferdig med sitt arbeid innen 1. juni 2019.

I forbindelse med arbeidet er det nå skiltet at veifarende må kunne påregne venting opp til 15 minutter. Dette på grunn av sprengning, og eventuell lossing av materiell som kommer. Og ikke langt frem i tid vil det også bli klart når nødvendig, midlertidig, omlegging av veien vil skje.

Konkret informasjon om følger for vegfarende vil selvsagt følge.

 

TOMT PÅ CIRKA 80 MÅL
Om lag et år fram i tid – høsten 2019 – skal det nye RAS-anlegget være på god vei til å fullføres. Da vil vi vite når første generasjon postsmolt kan starte sin tilvørelse i anlegget. Et svært viktig skritt på vegen for å videreutvikle drifta i SinkabergHansen.

Saglibukta ved Svaberget, november 2018, foto
BILDET NOVEMBER 2018: Sett fra dagens anlegg ved Bindalssmolt, vil Saglibukta de kommende ukene og månedene i høy grad omformes for å klargjøres til framtidas anlegg ved Svaberget Smolt.

Etter at første runde med hogst og rydding av området var fullført, satte TMT i gang med en solid maskinpark og tilhørende personell. Totalt vil industriarealet i, og rundt, bukta omfatte om lag 80 dekar. Etter fellesferien kommende år vil så selve arbeidet med det nye postsmoltanlegget starte; etter lang tids planlegging og forberedelse.

– For oss ansvarlige har mye interessant og spennende over tid alt vært i gang. De kommende ukene og månedene vil preges av videre utforming, innhenting av tilbud og forhandlinger med leverandører, forteller prosjektleder Aleksander Lundseng i SinkabergHansen.

Bindalssmolt, hovedkontor ved Svaberget, foto.
SOM FØR: Eksisterende Bindalssmolt, etablert i 1985, vil i fortsettelsen produsere settefisk som før – uten interaksjon med det nye Svaberget Smolt.

VIKTIG STEG PÅ LAND
Det nye anlegget skal driftes uten leveranser fra Bindalssmolt; som i over 30 år har ligget på åskammen over Saglibukta. Det betyr at Svaberget Smolt vil ha eget klekkeri, opplegg for startfôring og alle nødvendige prosesser. Også ivaretakelse av sedimenter etter produksjonen.

Nye RAS-anlegg kan karakteriseres som et første steg av oppdrett på land: I løpet av tida hos Svaberget Smolt vil yngelen vokse til smolt i størrelse mellom 400 gram til 1 kilo. Hele tiden i et beskyttet miljø, før fisken settes i tradisjonelle merder i sjøen. Foruten et kontrollert miljø på land, vil redusert produksjonstid i havet være en av de store fordelene med dette nye steget mot fullmoden og slakteklar laks.

Det nye anlegget skal driftes uten leveranser fra Bindalssmolt; som i over 30 år har ligget på åskammen over Saglibukta.