Svaberget Smolt PÅ GANG!

Byggestart 1. september!

Prosjektleder Aleksander Lundseng foran tomt Svaberget Smolt, foto
– Svaberget Smolt er «grensesprengende» og framtidsrettet, melder prosjektleder Aleksander Lundseng hos SinkabergHansen. Det nye industriområdet på 90 mål i Saglibukta ligger bokstavelig talt på grensa mellom Trøndelag og Nordland.

SinkabergHansen blir hovedeier i Svaberget Smolt AS; ett framtidsrettet landbasert settefiskanlegg med RAS-teknologi bokstavelig på grensa mellom Trøndelag og Nordland. Omsøkt produksjon er 4.000 tonn – som årlig kan bety inntil 10 millioner fisk.

90 mål tomt Saglibukta til Svaberget Smolt under arbeid, foto
Innen 1. juni skal arbeidet med 90 mål industriareal i Saglibukta på Svaberget være avsluttet. Det innebærer også en mindre omlegging av Fv.17 på stedet.

Innen 1. juni skal entreprenør Tverås Maskin & Transport være klar med 90 mål nyetablert industriareal – et arbeid som også vil bety en mindre omlegging av Fv.17 ved Svaberget.

Svaberget Smolt blir det så langt klart største løftet i regi konsernet SinkabergHansen. Gjennom vel to år er det samarbeidet i første rekke med Akva Group og Emilsen Fisk; henholdsvis som fagmiljø på prosessteknologi og nær samarbeidspartner innen daglig havbruksdrift.

Finn Sinkaberg, i dag forretningsutvikler i SinkabergHansen, mener resirkuleringsanlegget Svaberget Smolt vil bety mye for god og forutsigbar drift i produksjonsområde 7 og 8.

Finn Sinkaberg, foto
– Stor smolt vil bidra positivt i sjøfasen, mener Finn Sinkaberg.

Kortere produksjonstid i sjøen vil redusere flere utfordringer!

– Stor smolt, i snitt rundt 500 gram, vil gjennom kortere produksjonstid i sjøen bidra til å redusere flere utfordringer. Lus spesielt, samt også mulig sykdom. Minsket tid i sjøen vil også lette koordinert brakklegging og dermed befeste en robust sonestruktur i regionen, sier oppdrettsnestor Finn.

 

Avansert drift fra 2022
Byggestart for Svaberget Smolt er satt til 1. september – og byggetid for det nye RAS-anlegget er stipulert til vel to år. Ordinær drift vil kreve en fast stab på om lag 15 personer. Parallelt med realisering av selve prosessanlegget, vil Svaberget Smolt rekruttere kvalifiserte teknikere, samt personell for vedlikehold og drift.

Prosjektgruppe fire personer Svaberget Smolt, foto
Aleksander Lundseng (til venstre) har med seg erfarne folk fra Bindalssmolt: Videre mot høyre driftstekniker Bent Brevik, teknisk leder Geir Magne Vollan og daglig leder Elling Bøkestad.

Prosjektleder Aleksander Lundseng har et team med både teknisk kompetanse og lang settefiskerfaring som vil etablere et framtidsrettet resirkuleringsanlegg.

– Målet er et driftsbilde med svært begrenset inntak av vann, høyeste resirkuleringsgrad og dermed også lavest mulig utslipp, sier Lundseng.

 

Samlet cirka 600 mill. kr
Utviklingsarbeidet og forestående sluttforhandlinger med Akva Group Land Based Norway ventes å føre til en kontrakt rundt prosessanlegget som et vesentlig element i prosjektet.

Videre vil Svaberget Smolt, foruten grunnarbeidet som ble igangsatt før årsskiftet, bestå av en avtale for selve bygningsmassen. Også rundt dette viktige elementet skal forhandlinger landes.

Daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg.
– Et viktig og framtidsrettet prosjekt, sier daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg.

– Samlet ramme for Svaberget Smolt vil ligge på rundt 600 millioner kroner. I lys av investeringen, det store teknologiske løftet og ikke minst framtidig betydning for regionens havbruksdrift, er dette et meget interessant og viktig prosjekt, sier daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen.

Drifta ved naboforetaket Bindalssmolt, som årlig produserer 3,5 millioner settefisk i et tradisjonelt gjennomstrømmingsanlegg, vil opprettholdes som før.

Et prosjekt med stor betydning for framtidas havbruksdrift i regionen!