Svaberget SMOLT søker sine FØRSTE faste medarbeidere!

Nå kommer de nye RAS-jobbene!

Nye Svaberget Smolt, dronefoto
FULL FART: Entreprenører og leverandører er i full gang med å realisere Svaberget Smolt; et topp moderne og framtidsrettet anlegg som årlig kan produsere inntil åtte millioner smolt og postsmolt.

Ikke nok med at bygningsmassen har begynt å reise seg: Nå lyser SinkabergHansen også ut de første faste jobbene ved Svaberget Smolt; et framtidsrettet og topp moderne landanlegg som vil produsere stor smolt.

Foto Elling Bøkestad, konsernsjef settefisk SinkabergHansen.
FRAMTIDA: – Vi forventer at disse nye jobbene vil bli attraktive, sier konsernleder settefisk Elling Bøkestad.

Utlysning etter de første driftsteknikere ligger nå på vår hjemmeside, med søknadsfrist 21. februar. (Klikk HER for annonsen). Når alle posisjonene etter hvert blir fylt opp, er staben ved Svaberget Smolt stipulert til å omfatte mellom 15 og 20 årsverk.

Drifta av det nye RAS-anlegget vil skje parallelt med produksjonen i det tradisjonelle gjennomstrømningsanlegget Bindalssmolt; lokalisert like ovenfor det nyetablerte industriområdet på vel 90 mål. Bokstavelig talt på grensa mellom kommunene Nærøysund og Bindal; Trøndelag og Nordland.

Bærekraft i praksis!

Fagfeltet RAS (se fakta nederst i saken) er meget spennende, og med stort potensial inn i framtida. På Svaberget skal postsmolt opp mot 600 gram produseres. Tradisjonelt har størrelsen på sjøklar smolt ligget på i underkant av 100 gram ved utsett.

I praksis vil dreining mot storsmolt føre til at tida fisken står i sjøen for å nå ønsket slaktevekt reduseres vesentlig. Ikke minst med tanke på lusepåslag og mulig sykdom vil dette bety mye. Lengre vinduer for brakklegging av lokaliteter vil også være en gunstig effekt for enda mer bærekraftig matproduksjon i havet.

Vil bistå fram mot driftsstart

Svaberget Smolt, foto
31. JAN 2020: Etter den første vintermåneden i 2020 er situasjonen slik ved Svaberget; blant annet er hovedbygget på vel 13.000 kvm er på tur opp.

De første driftsteknikerne som ansettes vil bistå under byggefasen fram til driftsstart i 2021. Det betyr at de både får førstehånds innsikt i anlegget – samt at de kan spe på egen kompetanse fram mot at drifta kommer i gang; på et av de aktuelle driftsteamene som etableres: Biologisk eller teknisk.

I den forestående bemanningstoppen vil hovedentreprenørene GL-bygg (bygningsmassen) og AKVAgroup Land Based Norway (prosessanlegget RAS) ha opp mot 120 fagfolk i aksjon …

– For SinkabergHansen og samarbeidspartner Emilsen Fisk er Svaberget Smolt en hovedsatsing inn i framtida. RAS-teknologien er svært spennende, og vi regner med at de permanente stillingene vil bli attraktive for mange med interesse for så vel tekniske som biologiske utfordringer, sier Elling Bøkestad, konsernleder settefisk i SinkabergHansen.

 

6 FAKTA OM Resirkuleringsanlegg (RAS):

FØRSTE: RAS – recirculating aquaculture system: På norsk: resirkuleringsanlegg.

ANDRE: Et system for akvakulturproduksjon på land.

TREDJE: Fisken produseres i ulike tanker, og systemet består av en rekke tanker, rør, filtre, pumper, sensorer og så videre.

FJERDE: Vannet renses i et såkalt biofilter, og anlegget har relativt lite vannforbruk.

FEMTE: I lakseindustrien er omtrent alle de nye smolt-anlegg RAS-systemer (tradisjonelt brukte en gjennomstrømmingsanlegg). Selskaper som produserer laks til slaktestørrelse på land, benytter også RAS. Det samme gjør produsenter av for eksempel rognkjeks.

SJETTE: RAS-teknologi brukes til produksjon en rekke arter i mange ulike land.