(3) 24. jan 2019: STARTFÔRING

(3) 24. jan 2019: STARTFÔRING

Den atlantiske laksen, «kongen av laks», en delikatesse kloden rundt! Norge er stor på oppdrett, men hva ligger bak – av kunnskap, innsats og folk – i de om lag 24 månedene det tar fra befruktede egg klekkes til en ny generasjon fullmoden slaktefisk foredles? Følg «lakseskolen» til SinkabergHansen, tekst og video i episoder, og få førstehånds innsikt i sjømatnasjonens store framtidsnæring!

Klar for å jakte sin egen føde!

Tre medarbeidere ved Bindalssmolt flytter 50.000 yngel, foto
FLYTTING: Etter 50 dager i klekkebakkene er plommesekken borte – og yngelen er klar til å settes over i startfôringskarene. Det gjøres helt enkelt med et løft; etter at vannet først er tappet ut …

Så er dagen der: Etter 50 døgn i mer eller mindre mørke, er plommesekken fortært og borte. Samtidig har yngelen tatt et avgjørende steg – mot å bli en fullverdig laksefisk …

Lakseyngel, størrelse 0,2 gram, Bindalssmolt, SinkabergHansen, foto
ØRSMÅ: Yngelen uten plommesekk, klar for startfôring, veier kun 0,2 gram og har en lengde på mellom 2 og 3 centimeter.

Ikke minst betyr dagen at den ennå ørsmå yngelen skal skifte miljø. Fra å være om lag 50.000 individ i hver av klekkebakkene – skal de over i totalt 10 startfôringskar med diameter seks meter og vanndybde på vel to. I forhold til klekkebakken er volumet i det nye karet «enormt» – vi snakker om 50.000 liter vann i hvert kar.

I hver av de sirkelrunde beholderne skal om lag 200.000 yngel friste tilværelsen de kommende to månedene. Inne i hallen er det et jevnt «sus» av rennende væske; ubehandlet råvann hentet fra inntaket nede på 23 meters dybde i Saglivatnet. Som en viktig forberedelse er temperaturen økt gradvis fra åtte til om lag 13 grader.

Optimale forhold
Høyere temperatur, sammen med at kontinuerlig lys, gjør at yngelen virkelig får fart på seg. Selv om vekta enn så lenge bare er 0,2 gram – og lengden knappe tre centimeter – vil yngelen kjapt komme i gang med ivrig jakt etter føde …

Informasjonsskilt ved avdeling Bindalssmolt tilhørende SinkabergHansen, foto.
ERFARING: De ni faste medarbeiderne ved Bindalssmolt har lang erfaring med å produsere settefisk av høy kvalitet.

I forbindelse med selve klekkinga og dagene etter, så har vel fire prosent av eggene gått ut av produksjonen. Om lag halvparten var rogn som ikke klekket; det øvrige var yngel som ikke klarte seg – eller som hadde åpenbare svakheter og så ble plukket ut.

Motsetningen til forholdene i ei elv ute i naturen er åpenbare: I klekkeriet vil temperaturen på vannet være vesentlig høyere, og næringa kommer bokstavelig talt som bestilt. Det første fôret – ørsmå pellets – som drysser ned har nærmest form av «støv»; samtidig som yngelen trenger en viss tilvenning før de skjønner opplegget …

«Det er nå det skjer»
– I den første fasen er det viktig at vannutskiftingen i karet ikke er for sterk, slik at yngelen evner å ta seg opp fra bunnen. Og så snart den har fått lukt og smak på føden som serveres, vil appetitten skyte i været, smiler Marius Iversen – en av de åtte faste driftsteknikerne ved Bindalssmolt.

Og sjelden passer vel uttrykket «det er nå det skjer» bedre enn hva som er på gang i de 10 karene ved Bindalssmolt: I løpet av et par ukers tid vil snittvekta ha doblet seg – og hvert eneste døgn vil tilveksten være på cirka seks prosent.

Klekkehall med fire ansatte hos Bindalssmolt, SinkabergHansen, foto
HEKTISK: Flytting av yngel fra klekkebakkene til de 10 startfôringskarene gjør at det blir ekstra hektisk inne i klekkehallen et par dager.

– Utviklinga vi står framfor er fenomenal. Altså dobling på et par uker, og et par måneder fram i tid, i slutten av mars, vil det være nødvendig å splitte yngelen over i flere kar i en annen hall. Hvert eksemplar vil da være rundt 5 gram, og yngelen vokser seg helt enkelt ut av startfôringskarene, sier nestleder Gunnar Kvarsvik med et smil.

Yngelen går inn i en periode med ENORM vekst; om lag seks prosent – I DØGNET!

EPISODE 3:


STARTFÔRING
(flytting fra klekkebakker)

FAKTA:
Sted/dato:
Bindalssmolt, 24. januar 2019

Hendelse:
Flytting av yngel til startfôringskar.

Betydning:
Yngelen har fortært plommesekken, og skal nå lære seg å finne egen føde i et vesentlig større basseng.

Kritiske moment:
1) Viktig å tilse at vannutskiftingen ikke er for sterk, slik at yngelen blir på bunnen. 2) Videre at de kommer seg opp i vannmassen for å finne og ta fôret.

Personell:
2-3 driftsteknikere med ansvar for daglig tilsyn og oppfølging.

DAGENS TRE ORD:
1) Startfôringskar:
Rund beholder med diameter seks meter, to meter vanndybde, totalt 50 kubikk (50.000 liter) vann.

2) Startfôr:
Den første næringa har form av ørsmå pellets som drysses ned i vannet. Nøye sammensatt næring for å gi den kommende smolten et best mulig utgangspunkt; som sterk og frisk laks.

3) Splitting:
Etter cirka to måneder med kraftig vekst, må antall yngel i hvert kar reduseres ved at et antall flyttes til en annen hall.

EKSPERTFAKTA:

Startfôringsfasen varer i om lag seks uker, og yngelen lever i et miljø med jevn belysning og forhøyet vanntemperatur (om lag 13 grader).

NESTE HENDELSE:
Splitting/flytting
(rundt 20. mars 2019)