(6) 24. mai 2019: SORTERING (OG STORT UHELL)

(6) 24. mai 2019: SORTERING (OG STORT UHELL)

Den atlantiske laksen, «kongen av laks», en delikatesse kloden rundt! Norge er stor på oppdrett, men hva ligger bak – av kunnskap, innsats og folk – i de om lag 24 månedene det tar fra befruktede egg klekkes til en ny generasjon fullmoden slaktefisk foredles? Følg «lakseskolen» til SinkabergHansen, tekst og video i episoder, og få førstehånds innsikt i sjømatnasjonens store framtidsnæring!

54.000 yngel tapt ved svikt

Bindalssmolt mistet lørdag 18. mai vel 54.000 yngel av årets 0-åring. Årsaken var teknisk svikt på styre- og alarmsystemet i den aktuelle hallen.

Sortering av yngel Bindalssmolt, foto
SORTERING: Onsdag før hendelsen 18. mai ble vel 200.000 av «Følg laksen»-generasjonen sortert og flyttet til en ny hall. Om lag 54.000 av denne fisken gikk tapt som følge av teknisk svikt.

Berørt fiskegruppe er 0-åringene 2019 – altså «Følg laksen»-generasjonen. Snittvekt ved hendelsen lå på cirka 22 gram. Vel 200.000 ble i dagene før sortert fra hall E (se video lengre ned på siden) med tanke på kommende vaksinering som all smolt må gjennomføre.

Før flytting til ny hall ble styringssystemet for oksygen sjekket; og det fungerte som normalt.

Hendelsen oppsto ved at et styreskap for oksygentilførsel til fiskekarene hadde slått seg av. Skapet var uten strøm selv om sikringen ikke ble slått ut. Dermed slo verken systemet for backup eller alarm inn som de skulle.

Det ekstraordinære tapet ble som normalt ved hendelser av betydning meldt Mattilsynet. Det ble ingen utslipp til ytre miljø. Endelig antall tapt fisk vil bli klart i forbindelse med den planlagte vaksineringen i juni.

– Både svært beklagelig og ikke minst unormalt. Selv om vi vet årsaken må dette granskes skikkelig, slik at vi eventuelt kan sette i verk ytterligere sikringstiltak, sier produksjonssjef Elling Bøkestad.

To medarbeidere ved Bindalssmolt. foto
UTPLASSERT: Maria Strand fra Terråk går akvakultur ved Val videregående skole – og uka da sorteringen startet var hun ute i praksis; her sammen med nestleder Gunnar Kvarsvik.

Vaksinering det
neste «store»
Neste ordinære avsnitt i «Følg laksen» blir altså vaksinering i siste del av juni. Da vil fisken i snitt være rundt 40 gram.  Også i dagene etter den bedrøvelige hendelsen fortsatte arbeidet med å sortere fisken.

Som vår nestor Gunnar Kvarsvik sier i videoen rundt dette arbeidet, så er sortering i tre grupper noen uker i forkant av vaksineringen nødvendig for at den viktige jobben skal bli greit gjennomført med fisk av lik størrelse.

I den uka arbeidet med sortering kom i gang, var elev Maria Strand utplassert på Bindalssmolt. Den 16 år gamle jenta fra Terråk er nå i ferd med å avslutte sitt første skoleår i akvakultur ved Val videregående skole. I videoen forteller Maria om både hvorfor hun satser på denne yrkesveien – og hvordan hun opplevde å være sammen med det faste arbeidslaget ved Bindalssmolt.

Å miste så mye fisk er svært beklagelig og helt unormalt!

EPISODE 6:

NØDVENDOG SORTERING
I  FORKANT VAKSINASJON

FAKTA:
Sted/dato:
Bindalssmolt onsdag 15. mai

Hendelse:
Denne dagen blir om lag 200.000 av totalt 1,2 millioner fisk fra E-hallen sortert.

Betydning:
Viktig å få sortert yngelen etter størrelse før planlagt vaksinering i siste del av juni. Selv om snittvekta nå er rundt 22 gram, varierer størrelsen på fisken relativt mye.

Kritiske moment:
Selv om transporten via rør og pumper fra E-hallen til sorteringsrommet og videre tilbake til ulike kar er litt lang, er ikke dette noen utfordring for fisken. Men – som vi alle får erfare – hendelser kan oppstå …

Personell:
Fire faste ansatte ved Bindalssmolt, samt utplasseringselev Maria Strand fra Terråk, som går på akvakultur ved Val videregående skole.

NESTE STORE HENDELSE:
Vaksinering i månedsskiftet juni/juli.

Følg med – og DEL GJERNE denne serien!