(4) 1. mars 2019: KRAFTIG VEKST!

(4) 1. mars 2019: KRAFTIG VEKST!

Den atlantiske laksen, «kongen av laks», en delikatesse kloden rundt! Norge er stor på oppdrett, men hva ligger bak – av kunnskap, innsats og folk – i de om lag 24 månedene det tar fra befruktede egg klekkes til en ny generasjon fullmoden slaktefisk foredles? Følg «lakseskolen» til SinkabergHansen, tekst og video i episoder, og få førstehånds innsikt i sjømatnasjonens store framtidsnæring!

En måned; FIREDOBLET vekt!

Siden startfôring kom i gang for fire uker siden, har veksten på yngelen i de 10 startfôringskarene vært mildt sagt formidabel …

Driftstekniker Bindalssmolt, foto
DAGLIG SJEKK: Driftstekniker Marius Iversen og de øvrige ved Bindalssmolt er daglig på plass for å sjekke at lakseungene har det så bra som overhodet mulig.

– Veldig greie forhold og tilsvarende grom vekst. Jeg har iallfall ikke opplevd maken på de fem årene jeg har jobbet med smolt, melder driftstekniker Marius Iversen.

Ved oppstart fôring rundt siste månedsskifte (jan/feb) lå vekta på yngelen på noe under 0,2 gram. Vel fire uker senere nærmer snittet seg ett gram. Det betyr altså nær femdoblet vekt i løpet av denne hektiske perioden.

Emballasje til yngelfôr, foto
TILPASSET: Fôret som yngelen tilbys er selvsagt skreddersydd – og ikke minst tilpasset fisken etter hvert som den vokser.

– I forhold til tabellene til EWOS (fôrleverandøren; red.anm.), så går utviklinga helt i øvre sjikt. Altså maksimalt av hva som kan forventes. Og det ser jo også veldig bra ut; yngelen har fordelt seg fint i karene – den kom tidlig i gang med næringsinntak. Nå eter den godt av en noe grovere fôrtype (0,4) som vi har skiftet over til, forteller Marius som denne dagen gjør jobben sammen med kollega Marit Johansen.

Temperatur og næring!
Driftsteknikerne er hver eneste dag innom hallen på Svaberget. Da sjekkes vanntemperaturen (rundt 13-14 grader) og at fôringen fungerer som den skal. I praksis er den gode temperaturen, lys påslått hele døgnet og tilhørende bra tilgang på næring faktorer som trigger veksten.

Videre røktes de 10 bassengene tre ganger ukentlig: De om lag to meter dype beholderne (diameter seks meter) holdes rene og filtre sjekkes/renses, slik at vannmiljøet opprettholdes så bra som mulig.

Per i dag svømmer mellom 170 og 220 tusen yngel i hvert av bassengene. En gang i uka veies fisken for å fastslå snittvekta. Ut fra dette kan samlet biomasse i hvert basseng beregnes.

Driftstekniker Bindalssmolt, foto
LOGGER: Både utvikling i vekt og oversikt over hvor mange som faller fra registreres; her oppdaterer driftstekniker Marit Johansen tallene.

Røkter trivselen …
– Innen 14 dager til tre uker må yngelen fordeles til flere beholdere her ved anlegget. Helt nødvendig for å sikre fortsatt høy trivsel – slik at vi kan oppnå potensialet hos yngelen, sier driftstekniker Iversen.

Den sterke veksten skal altså fortsette de kommende ukene. Innen jobben med splitting blir nødvendig, vil vekta atter ha firedoblet seg; slik at snittet blant yngelen vil ligge på mellom fire og fem gram per stykk.

Tenk om et landdyr på en måned hadde firedoblet vekta, fra 75 til 200 kilo!

Hall for produksjon av smolt hos Bindalssmolt, SinkabergHansen. foto.
TILSYN: Daglig tilsyn og røkting tre ganger i uka må til for at yngelen skal trives og utvikle seg så godt om mulig i hallen hos Bindalssmolt på Svaberget.

EPISODE 4:

IMPONERENDE VEKST
(En måned ut i første fôringsperiode)

FAKTA:
Sted/dato:
Bindalssmolt, 22. februar 2019

Hendelse:
Statussjekk, røkting og veiing.

Betydning:
Daglig sjekk, og røkting tre ganger i uka, sikrer trivsel og optimale forhold for yngelen.

Kritiske moment:
Renhold, vanntemperatur og rett mengde fôr sikrer at yngelen trives og kan vokse maksimalt.

Personell:
2 driftsteknikere for daglig tilsyn – samt røkting tre ganger i uka.

DAGENS TRE ORD:
1) Fôr «0,4»:
Etter å ha startet med ørsmå pellets (0,15), får yngelen «grovere» næring.

2) Kontrollveiing:

En gang i uka veies fisken for å ha full kontroll med utviklingen og samlet mengde.

3) «Tetthet»:
Med opp til 220.000 i hvert kar er det viktig å passe at tettheten; det vil si størrelsen på yngelen, ikke blir for høy. Det kan gi seg utslag i lavere tilvekst enn hva som er mulig.

EKSPERTFAKTA:
I naturen, altså elva, benevnes plommesekkyngel som kommer opp for å spise som «svim-up». Naturlig overlevelse fra klekking til swim-up er 90 prosent, mens kun 20 prosent av swim-up overlever til første høst. (Kilde: Miljødirektoratet).

NESTE HENDELSE:
Splitting/flytting
(rundt 20. mars 2019)