(5) 3. april 2019: OG NÅ: SPLITTING!

(5) 3. april 2019: OG NÅ: SPLITTING!

Den atlantiske laksen, «kongen av laks», en delikatesse kloden rundt! Norge er stor på oppdrett, men hva ligger bak – av kunnskap, innsats og folk – i de om lag 24 månedene det tar fra befruktede egg klekkes til en ny generasjon fullmoden slaktefisk foredles? Følg «lakseskolen» til SinkabergHansen, tekst og video i episoder, og få førstehånds innsikt i sjømatnasjonens store framtidsnæring!

Ut på tur og skifte av miljø …

Bindalssmolt, to medarbeidere ser på yngel, foto
FISKESKILLER: Flyttinga starter med at yngelen pumpes fra karet og til fiskeskilleren; slik fisken sendes ned i den tilpassede transportkassen. Driftstekniker Jens Fuglstad (til venstre) og driftsleder Gunnar Kvarsvik følger med …

Etter god vekst i hele mars og mot april, har yngelen vokst fra cirka ett til fem gram i snitt. Da utløser behov for en første «luftetur» for vel en tredel av fisken.

– Med om lag 160.000 yngel i hvert av karene i E-hallen – og fortsatt stor vekst i sikte – vil plassen etter hvert bli for liten, melder driftstekniker Jens Fuglstad; en av de åtte faste medarbeiderne ved Bindalssmolt.

Metoden for å splitte fisken er enkel: Først tappes det aktuelle karet betydelig ned. Så pumpes vann, med fisk selvfølgelig, til en spesiell skiller – som altså separerer yngel og vann. Og når rett antall er tatt ut – fylles karet til vanlig nivå igjen.

Sjekk videoen for denne episoden!

Driftstekniker Bindalssmolt i arbeid, foto.
KONTROLL: Kontroll med hvor mange fisk som kommer med i hver fylling holdes ved å veie yngelen. Driftstekniker Marius Iversen er på saken!

Fisken går ned i en liten vannfylt plastbeholder (skreddersydd og produsert hos lokale NorseAqua). Ved å veie, og så dele på snittvekta, kan antallet beregnes. I hver vending skysses cirka 10.000 yngel på traktorgaffelen ned til C-hallen; hvor ny «boplass» blir.

Unngår «kuldesjokk»!
Og når om lag 600.000 skal omplasseres, betyr det at traktoren kjører om lag 60 turer de to hektiske dagene splittingen pågår.

– Nå som yngelen er vel fem gram, er den trygt over første kritiske vekstfase. Og denne måten å flytte på, er den mest skånsomme. Når fisken er så liten, ville rørtransport over cirka 150 meter i for årstida iskaldt inntaksvann bli heller tøff, forteller driftstekniker Jens Fuglstad.

Håndtering av yngel med truck, Bindalssmolt, foto
TILPASSET: Transportkassen fra NorseAqua er spesialutviklet for effektiv håndtering. Og innholdet i hver last representerer store framtidige verdier …

I ukene ut over våren fortsetter den store veksten. Verdt å ha med seg at yngelen fortsatt går i behagelig temperert vann, rundt 14 grader, optimalt for trivsel og vekst.

En viktig milepæl skjer i juni/juli. Med snittvekt rundt 40 gram er årsklassen moden for vaksine. Da er fisken så stor, og temperaturen på inntaksvannet så fin, at den overføres til vaksinehallen via det interne rørsystemet.

Maks tilrettelegging målet
Siden startfôring kom i gang, har yngelen gått «25-gangen» i vekt – fra 0,2 til et snitt på 5 gram. Og veksten vil fortsette; med åttedobling fram til vaksinering. Videre plan er at smolten tidlig høst, de første trolig i august, skal settes i sjøen. Da vil den ha en vekt på godt over 100 gram. Det er størrelsen som fisken har før den virkelig får kjenne på salt sjø …

Før den er det imidlertid mye ettersyn, fôring og kontroll som skal gå i orden. Driftssjef Gunnar Kvarsvik er så langt veldig fornøyd med hvordan årets «0-åring» (se forklaring i faktaboksen) har framstått.

– Utgangen (altså dødeligheten) ligger så langt på 1,7 prosent. Det er bra, og framover vil vi som røkter sørge for at yngelen har det topp på alle vis: Det vil si riktig temperatur, godt renhold og ikke minst tilpasset fôring. Jeg liker å sammenligne med at yngelen skal ha det som en toppidrettsutøver: Minst mulig forstyrrende element – og så godt tilrettelagt for utvikling som mulig!

Transport av yngel med traktor, Bindalssmolt, foto
UT PÅ TUR: Her er nok en gruppe med yngel på vei de 150 meterne ned til en ny hall; utsikten er det bare traktorføreren som kan nyte.

Med 10.000 yngel på pallegaffelen er det bra å være brukbart stødig på hånda!

 

EPISODE 5:

TIDA FOR SPLITTING INNE!
(600.000 fisk flyttes fra E-hallen)

FAKTA:
Sted/dato:
Bindalssmolt, 3. april 2019

Hendelse:
Cirka 600.000 av yngelen får en ny «boltreplass».

Betydning:
Nå som fisken i snitt er 5 gram, blir samlet biomasse i den opprinnelige klekkehallen etter hvert for stor.

Kritiske moment:
Yngelen har det helt fint i den «svarte boksen», men det er nok sjelden at en traktorfører har framtidige verdier på langt over tre millioner kroner på pallegaffelen. Så en stødig hånd er en fordel …

Personell:
Fire ansatte ved Bindalssmolt som sørger for pumping, kontrollveiing, transport og overføring til ny hall.

DAGENS TRE ORD:
1) «0-åring:
En fisk som klekkes før jul, og som settes ut i sjøen påfølgende sommer/høst. Tilbringer altså mindre enn 1 år i settefiskanlegget.

2) «1-åring».

Klekkes litt ut på nyåret og settes ut i sjøen i april/mai året etter. Får altså to vintre i settefiskanlegget på land.

3) «Flyttekasse»
Den svarte beholderen som brukes til å splitte yngelen, er skreddersydd med unike detaljer og produsert hos NorseAqua på Terråk. Bare et lite eksempel på innovasjon i næringa …

EKSPERTFAKTA:
Temperaturkontroll
Når det må splittes til en annen hall, er det vesentlig at yngelen ikke får noe dramatisk dropp i temperaturen. Hele fôringsperioden har fisken gått i temperert vann (cirka 14 grader), mens inntaksvannet (inntil 40.000 liter i minuttet) bare holder rundt tre, fire grader. Derfor blir løsningen med en tilpasset «transportkasse» den beste.

NESTE STORE HENDELSE:
Vaksinering
(månedsskiftet juni/juli)

Følg med – og DEL GJERNE denne serien! Neste oppdatering, episode 6, kommer i løpet av mai måned.