(7) 12. juni 2019: VAKSINERING

(7) 12. juni 2019: VAKSINERING

Den atlantiske laksen, «kongen av laks», en delikatesse kloden rundt! Norge er stor på oppdrett, men hva ligger bak – av kunnskap, innsats og folk – i de om lag 24 månedene det tar fra befruktede egg klekkes til en ny generasjon fullmoden slaktefisk foredles? Følg «lakseskolen» til SinkabergHansen, tekst og video i episoder, og få førstehånds innsikt i sjømatnasjonens store framtidsnæring!

Også Reodor ville kost seg her…

Tildeling av det viktige stikket er nokså spektakulært: For når den automatiske vaksineringsmaskina er i dytten – ja da ville nok selveste Reodor Felgen blitt storøyd.  Sjekk bare denne VIDEOEN!

Vaksineringsmaskin Bindalssmolt, foto
AVANSERT: Vaksineringsmaskina er meget avansert og sørger for at over 16.000 fisk – med hygiene og dyrevelferd ivaretatt – vaksineres i timen. Her er det driftstekniker Jens Fuglstad som sjekker at alt fungerer som det skal.

Før fisken tas til vaksinering, har den gått uten fôr i vel to døgn. En nødvendig forberedelse før det betydningsfulle stikket. På en normal dag klarer arbeidslaget ved Bindalssmolt å få vaksinert inntil 90.000 smolt.

Det første som skjer er at fisken tas fra det aktuelle karet som skal vaksineres – denne dagen i E-hallen – og så bringes en høvelig gruppe, rundt 30.000 fisk, via rør ned til et bufferkar. Herfra tar fiskepumper og avansert automatisk styring over det meste av begivenhetene i vaksineringshallen …

– En meget avansert maskin. Både svært effektiv og presis, samtidig som dyrevelferd og hygiene ivaretas. Tidligere ble vaksineringsjobben gjort manuelt av en stor gruppe innleide folk som satt rundt et bord. Nå er bildet nokså annerledes, sier driftsleder Gunnar Kvarsvik med et smil.

Vaksine til smolt, foto
KONSENTRAT: Hver pose med vaksine gir 10.000 doser. Og fisken får to virkestoff i hvert stikk.

Viktig dose x 2
Det er nå vel fire år siden første versjon av vaksineringsmaskina, utviklet og produsert på Stjørdal, ble installert i Bindal. De knappe to millioner 0-åringene får alle den samme doble dosen fra produsent Pharmaq: Multivaksinen Micro 6 sammen med Micro 1 PD.

Førstnevnte stimulerer aktiv immunitet mot ulike sykdommer; som furunkulose, kaldtvannsvibrose og vintersår – mens Micro 1 skal virke mot PD.

Fisk i vaksinemaskin, foto
FØR BEDØVING: Tempoet for når smolten kommer inn i bedøveren settes av maskina selv; her er fisken på tur opp «stigerøret».

Automatisk styring
Fra bufferkaret pumpes fisken effektivt gjennom et stigerør og inn i en bedøver. Etter om lag et minutt i dette badet «sover» smolten. Deretter skyves fisken med vannstrømmen over til den doble vaksineringsmaskinen.

Og for at hvert enkelt individ skal komme i korrekt posisjon – hodet først og buken rett veg – skjer nødvendige korrigeringer i lynende raskt. Ikke minst er «rullen» som sørger for at alle som havner med sporden først blir snudd, genial i sin enkelhet og funksjon (se video!)

– Hver enkelt fisk blir også registrert med kamera før de stikkes. Og presisjonen på nål og injeksjon er ekstremt høy. I forbindelse med denne runden ble 140 fisk sjekket av veterinær; og alle disse stikkene satt 100 prosent der de skulle, forteller driftsleder Kvarsvik.

Detalj vaksineringsmaskin Bindalssmolt,, foto
GENIALT: Dette roterende, grå hjulet med ru overflate sørger for at hver eneste fisk kommer med snuten først inn på transportbåndet.

Snart på oppløpssida …
Inne på vaksinemaskinen skjer nok en sortering av fisken. Noen få blir av ulike grunner tatt ut, mens det store flertallet sendes tilbake til ulike haller. Via rørsystem igjen – slik at fisken kommer tilbake i sitt kjente miljø for å spise og vokse videre.

– Nå ser vi snart årets 0-åring på oppløpssida. Et par døgn etter vaksinering er de tilbake i god spising. Og fram til første planlagte levering rundt 1. august vil fisken i snitt igjen ha doblet seg. Da vil vekta ligge mellom 80 og 90 gram, sier Gunnar Kvarsvik ved Bindalssmolt.

Hver enkelt fisk blir registrert med kamera før den stikkes!

Vaksinemaskin Bindalssmolt, foto.
KONTROLL: Driftsleder Gunnar Kvarsvik sjekker at alt løper som det skal under vaksineringen.

EPISODE 7:

 

DAGEN FOR VAKSINE!
(90.000 individ får hver dag sin doble injeksjon)

FAKTA:
Sted/dato:
Bindalssmolt, 12. juni 2019

Hendelse:
Injeksjon av dobbel fiskevaksine etter bedøving.

Betydning:
Nødvendig for å stimulere til aktiv beskyttelse mot bestemte sykdommer, inkludert PD i egen vaksine.

Kritiske moment:
Avgjørende at fisken kommer rett veg med hodet først – og at buken vender til rett side. Alt dette besørges på finurlig vis automatisk …

Personell:
Normalt to ansatte ved Bindalssmolt som sørger overvåking, kontroll og loggføring av den automatiske prosessen i vaksinehallen.

DAGENS TRE ORD:
1) «Micro 6»:
Vaksine fra produsent Pharmaq i Overhalla for å redusere kliniske symptomer og dødelighet grunnet infeksjoner av furunkulose, kaldtvannsvibrose, vibrode, vinter og IPNV (infeksiøs pankreasnekrose).

2) «Micro 1».

En vaksine mot PD (Pancreas Disease), også denne fra Pharmaq. Dokumentert å være effektiv og videre trygg å sette sammen med annen vaksine fra samme leverandør.

3) «Bukvender»
Vaksinemaskinen har i tillegg til avansert elektronisk styring og også en høyst mekanisk innretning som sørger for at buken på fisken vendes rett vei før det nødvendige stikket …

EKSPERTFAKTA:

Vaksine og maskin
Hver pose med vaksine rekker til 10.000 injeksjoner. På Svaberget er det rigget til en løsning som blander innholdet før bruk. Selve vaksinemaskinen er produsert av Skala Maskon i Stjørdal – og blir også løpende overvåket og vedlikeholdt via nettet. Den første versjonen hadde kun en vaksineenhet (pose) per nål, men høsten 2018 ble det introdusert en løsning med tre enheter. Så langt er den doble løsningen i bruk ved Svaberget.

NESTE HENDELSE:
Uttransport og sjøsetting med brønnbåt
(månedsskiftet juli/august)