(8) 7. august 2019: UTSETT SØRVÆRET!

(8) 7. august 2019: UTSETT SØRVÆRET!

Den atlantiske laksen, «kongen av laks», en delikatesse kloden rundt! Norge er stor på oppdrett, men hva ligger bak – av kunnskap, innsats og folk – i de om lag 24 månedene det tar fra befruktede egg klekkes til en ny generasjon fullmoden slaktefisk foredles? Følg «lakseskolen» til SinkabergHansen, tekst og video i episoder, og få førstehånds innsikt i sjømatnasjonens store framtidsnæring!

Viknatrans på Helgelandskysten

Ut til det store, salte havet …

Endelig! Dagen for å bytte søtt mot salt; ferskvann mot hav. For 315.000 smolt. Først i rør til brønnbåten – dernest ni timers lukket transport til Sørværet!

Åtte måneder etter klekking er det klart for den første store ferden for laksen. Siden tidlig i desember har yngel, så parr og endelig smolt, fristet en beskyttet og behagelig tilværelse i ferskvannet ved Svaberget.

Nå er snittstørrelsen 90 gram. For to måneder siden veide fisken det halve – og da ble den altså vaksinert. Etter den runden har fisken levd det gode liv med fin vanntemperatur og rik tilgang på næring.

Tømming kar med fisk Bindalssmolt, foto
TØMMES: Fisken, nå smolten, i lang tid vært gruppert i kar ut fra hvilke merder og lokaliteter den skal til. Første trinn på transporten er at det aktuelle karet tappes ned.

– Ikke bare i bra form, men også klar for overgangen til sjø, smiler Elling Bøkestad, produksjonssjef settefisk i konsernet SinkabergHansen. For å trigge smoltifisering ble fisken blant annet satt på bestemt fôr over et tidsrom på cirka 400 døgngrader.

«Smoltvinduet»
Rett preparering sikrer at altså at fisken gjennomgår den samme prosessen som i vill tilstand – og som gjør den i stand til å takle overgangen til saltvann. Når fisken fysisk er i «smoltvinduet», er tida for transport til en klargjort sjølokalitet moden.

– Viktig at smolten er i toppslag. Da bærer den overgangen til sjøvann godt, sier Bøkestad. Transporten til egen lokalitet på Sørværet var den første innad i SinkabergHansen-systemet. Tidligere i juli ble om lag 500.000 av årets «0-åring» fra Bindalssmolt sendt to samarbeidende selskap på Helgelandskysten.

To karer på brua MS Viknatrans, foto
DYKTIGE: – Ingen fare; dyktige folk dette! Det sier produksjonssjef Elling Bøkestad (til høyre) når styrmann Stian Kristensen, og resten av besetningen på MS Viknatrans, for noen viktige timer overtar kontrollen på 315.000 smolt.

Sjø fra Sørværet
Når MS Viknatrans ligger til kai under Heilhornet, er båten fylt med sjøvann hentet nettopp i Sørværet. I sekundet da smolten stuper ned i brønnen, siles alt ferskvannet vekk og fisken er i realiteten «sjøsatt». Om bord kontrolleres flere miljø og velferdsindikatorer nøye.

– En svært god smoltbåt, dette. Vi stoler 100 prosent på både fartøyet og ikke minst besetningen. Dette er folk med stor erfaring på slik transport, melder Bøkestad.

Allerede etter vaksineringen ble smolten gruppert i kar etter hvilke merder den skal i. Og som en siste forberedelse før avreise, er smolten sultet de tre siste døgnene. Hensikten er å gjøre nødvendig rengjøring av brønnbåten etterpå så effektiv som mulig.

Ni timers kjøring
Når styrmannen ved 15-tida etter dagens opplasting tar båten fra kai, står ni timers transport opp til Sørværet foran folk og fisk. Lokaliteten ligger ute i havet sørvest for Herøy. Hele ruta holder skipperen ikke bare kontroll med kurs og fart, men også at passasjerene trives …

Brønnbåt Helgelandskysten, foto
PÅ TUR: I augustmørket på Helgeland stimer 315.000 smolt på tur i 9 knops fart …

En viktig innretning er to store CO2-lufterne på dekk. De sørger for å ventilere bort karbondioksid i transportvannet slik at smolten kan puste godt. Foruten oksygennivå, sjekkes saltholdigheten (salinitet) i vannet underveis.

Nøyaktig ved midnatt svinges de solide losseslangene på dekk ut i posisjon. Nede på merdringen står tre driftsteknikere fra SinkabergHansen klare til å fortøye og assistere. Og videre få et første blikk på fisken som de kommende månedene skal fôres og pleies.

Skipper og besetning MS Viknatrans, foto
KONTROLL: Skipper Trond Jøran Bøe (til venstre) og øvrige besetning hadde full kontroll timene MS Viknatrans var involvert. Rapporten til lokalitetsleder Hallvar Johannessen var iallfall grei.

– Veldig tidlig å si, men det ser jo bra ut. Lokalitetsleder Hallvar Johannessen smiler i mørket; vel vitende om at vil bli tett program ut over høsten. Når all smolt er på plass i de ti ringene på Sørværet, vil 1,6 millioner laks kreve sitt.

– Målet er å få opp vekta mest mulig før vinteren setter inn for alvor, melder Hallvar når de første 315.000 smolt er på plass ved lokaliteten.

Tre driftsteknikere SinkabergHansen i Sørværet, foto.
PÅ RINGEN: Lokalitetsleder Hallvar Johannessen (til høyre) sammen med driftstekniker Espen Sørheim og ferievikar Ola Nygård (til venstre) var selvsagt på ringen da sesongens første smoltlast ankom Sørværet.

EPISODE 8:


DAGEN FOR SJØSETTING!
(315.000 smolt – cirka 90 gram hver – går ut til lokalitet Sørværet)

Viknatrans losser smolt, foto
LEVERER: Midnatt, og MS Viknatrans losser smolt i Sørværet.

FAKTA:
Sted/dato:
Bindalssmolt – Sørværet,
7-8. august 2019

Hendelse:
Brønnbåten MS Viknatrans (Norsk Fisketransport) laster 315.000 smolt i to tanker, og kjører 81 nautiske mil til lokalitet 36017 Sørværet for sjøsetting i to merder.

Betydning:
Etter smoltifisering ved settefiskanlegget, gjelder det å få sjøsatt fisken mens den er i «smoltvinduet»; altså at den naturlig takler overgangen fra ferskvann til sjø.

Kritiske moment:
Det kan være at enkelte individ i den store gruppen ikke er i «smoltvinduet». Dette er imidlertid noe som sjelden erfares … heldigvis.

Personell:

Tre ansatte ved Bindalssmolt som sørger for nedtapping av kar og overføring til båten. Besetningen i båten følger at smolten har det godt i brønnene; som er fylt med sjøvann fra lokaliteten fisken skal til.

DAGENS TRE ORD:
1) «Smoltifisering»:
Skal fisken evne fysisk å takle overgangen fra fersk- til saltvann må den gjennom en betydelig kroppslig forandring. Etter smoltifisering kan laksen regulere sitt eget saltinnhold ved å skille ut overskudd. Dermed holdes saltinnholdet på rett nivå, uansett om det er salt- eller ferskvann på utsiden.

 2) «Håndfôring».
For fisken er overgangen fra en liten tank på land til en not med omkrets 160 meter på ringen bokstavelig talt svær. Det tar tid for fisken orienterer og lager seg vaner i det nye miljøet. Den første tida må driftsteknikerne følge nøye med hvor laksen oppholder seg – og legge opp fôringen etter det.

3) «Parr»
Yngel som etter klekking svømmer fritt, kalles parr. I elva går parren minst ett år før den går ut som smolt; avhengig av temperatur og mattilgang. Her til lands finnes noen få laksepopulasjoner som tilbringer hele livet i ferskvann; for eksempel namsblank i øvre del av Namsen.


EKSPERTFAKTA:

Fortsatt vei å gå …
Endringen ved smoltifisering er interessant på flere vis. Ikke minst forandrer laksen både utseende og adferd; den blir blank og går nå helst i stim. I naturen samler smolten seg gjerne i flokker i elva, før den trekker til sjøen – miljøet den nå er tilpasset. Videre er det å merke seg at ung smolt fortsatt ikke kan veksle mellom ferskvann og saltvann, som en voksen fisk senere godt kan gjøre.

NESTE HENDELSE:
Oppfølging av fisken på lokalitet
(September måned)