(2) 4. des 2018: KLEKKING

(2) 4. des 2018: KLEKKING

Den atlantiske laksen, «kongen av laks», en delikatesse kloden rundt! Norge er stor på oppdrett, men hva ligger bak – av kunnskap, innsats og folk – i de om lag 24 månedene det tar fra befruktede egg klekkes til en ny generasjon fullmoden slaktefisk foredles? Følg «lakseskolen» til SinkabergHansen, tekst og video i episoder, og få førstehånds innsikt i sjømatnasjonens store framtidsnæring!

Hektisk klekking i to døgn!

Etter å ha ligget rolig i bakkene siden innlegget 21. november, var klekking av øyerogna (ut fra 400 døgngrader siden befruktning) beregnet til å starte rundt 3. desember. Det stemte godt …

MYE SOM SKJER: Klekkinga av plommesekkyngelen er her godt i gang – og i løpet av et par hektiske døgn er all plommesekkyngel ut av egget, og klar for nye 50 rolige døgn på ei matte under rista av metall som synes på dette bildet.

Siden innlegget har medarbeiderne på Bindalssmolt jevnlig vært inne på klekkeriet, slått på lyset og sjekket bakkene for rognkorn som ikke utvikler seg normalt.
– Viktig å få plukket bort de korna som «slukner», slik at de etter hvert ikke skal belaste miljøet for de nær 50.000 andre i karet, forklarer nestleder Gunnar Kvarsvik.

Et fåtall som faller ut
I de første to ukene etter innlegget ble det fjernet drøye 11.000 rognkorn. Av om lag to millioner blir det mindre enn 0,6 prosent. For under kontrollerte forhold i et klekkeri mestrer et langt større antall yngel overgangen fra egg enn hva som er tilfelle i naturen, altså i elva.

Når selve klekkinga kommer i gang, er det hele over i løpet av et par døgn. Da går yngelen med plommesekk under magen gjennom en 2 millimeter bred spalte og ned på ei spesiell matte. Ikke rart at lakselarven da er en dårlig svømmer – og de nærmeste 50 døgna (400 døgngrader) skal den stort sett ikke gjøre mye annet enn å ligge stille og hente energi fra «matpakken» sin.
Jobben for røkterne denne perioden er å ta en runde noenlunde annenhver dag og sjekke at forholdene – vanntemperatur, gjennomstrømming og renhold – er som det skal. Det Gunnar og de øvrige nå venter på er at det meste av plommesekken skal fortære plommesekken.

Plommesekkyngel etter klekkeing, foto
MATPAKKE: Sekken under magen rekker som næring i nær 50 døgn for den nyklekte yngelen. (FOTO: SalmoBreed AS)

Skifte av miljø …
I denne fasen er det altså mest mulig ro for yngelen som gjelder. På tampen av 50-dagersperioden tas de siste forberedelsene før den første store flyttingen i den nye generasjonens tilværelse: Før startfôring kan settes i gang, skal all yngelen over i langt store kar med diameter på seks meter.

Selv om det ikke snakk om en flytting på mer enn noen få meter, så er det nå et helt annet miljø som venter den syltynne yngelen som ikke er mer enn drøye to centimeter lange.
– Et svært avgjørende periode når yngelen skal over på startfôring, sier Gunnar Kvarsvik. Det erfarne folket ved Bindalssmolt har vært med på det mange ganger tidligere; men uansett blir det igjen spennende å følge når yngelen kommer i gang med eget inntak!

Video episode 2 /driftsleder Gunnar forteller om klekkingen:

 

EPISODE 2:

KLEKKING (til plommesekkyngel)

FAKTA:
Sted/dato:
Bindalssmolt, 4. desember 2018

Hendelse:
Klekking øyerogn.

Betydning:
I løpet av cirka to døgn kommer plommesekkyngelen ut.

Kritiske moment:
En del egg/yngel klarer ikke overgangen, og plukkes ut av bakkene.

Personell:
2-3 fra SinkabergHansen som gjør daglig tilsyn.

DAGENS TRE ORD:
1) Klekking:
Øyeblikket når rognkornet brister og lakselarven kommer ut.

2) Plommesekkyngel:
En tynn lakselarve med plommesekken, en pose med næring, hengende på magen.

3) Astraturf:
Matte med grov struktur nede i klekkebakken, hvor plommesekkyngelen finner ro.

EKSPERTFAKTA:

300 døgngrader etter klekking er cirka 2/3 av plommesekken fortært – og først da starter yngelen å ta til seg annen føde.

NESTE HENDELSE:
Startfôring
(rundt 20. januar 2019)