TRE mottakere av årets STØTTE fra SinkabergHansen

Tre mottakere av årets støtte

STØTTE: Representantene Lisa Lindsetmo (Nordlandsbåtregattaen) og Åke Ivar Rønningen (Kolvereiddagene) sammen med økonomileder Beate Skillingstad (til venstre) og konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg (til høyre). Også storarrangementet Rørvikdagan mottar støtte, men var forhindret fra bildetagning.

Nordlandsbåtregattaen på Terråk, Rørvikdagan og Kolvereiddagene får til sammen en halv million kroner fra SinkabergHansen.

Etter 10 runder med «SinkabergHansen-støtte» er valget for 2024 å bidra til at tre viktige arrangement i Nærøysund og Bindal sikres gjennomføring som gagner lokalmiljøene.

– Jobben som legges ned ved alle disse tre begivenhetene er formidabel. Og ikke minst er arrangementene viktige for barn- og unge og den samlede aktiviteten i de to kommunene, framholder konsernsjef Svein Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen.

Årets vri i fordeling av sponsorpotten er ment for å sikre økonomien i tiltak som er viktige for distriktet. Både som frittstående kulturarrangement – og som sentrale bidragsytere for den samlede frivillige aktiviteten gjennom årets øvrige uker og måneder.

– Dette er hovedarrangement for både stor dugnadsinnsats og tilknyttede lag og foreninger. Vi tenker derfor at det i denne omgang er riktig å heie på disse «dagan», sier Sinkaberg som ser at dette er hendelser som bidrar til å trekke både tidligere beboere samt mange andre besøkende til distriktet.

I forrige uke var Rørvik- og Kolveriddagene, samt Nordlandsbåtregattaen, invitert til Marøya for info om nyheten. Fordeling av midlene er 275.000 kroner til martnas- og festivalarrangementet i Rørvik, 175.000 til Kolvereid og 50.000 til regattahelga på Terråk.

«Dagan» er kjempeviktig for mange. Derfor heier vi på frivilligheten!