TRE nye spennende JOBBER

Historien bak våre tre nye jobber!

Siden 1977 har Sinkaberg vist evne til å mestre utfordringer og tilpasse oss endringer. Det som startet med innsatsen til en enkelt pioner, har i dag vokst til en sikker arbeidsplass for nær 340 kvinner og menn.

Vår historie er forankret med sterke bånd til lokalsamfunnet – våre medarbeidere og våre kunder. Alt vi gjør og driver med handler om stadig å utvikle en bærekraftig virksomhet med respekt for natur, fisk og folk.

Hos oss er endringskraft mer enn bare et pent ord. Derfor gleder vi oss over stadig å kunne lyse ut nye stillinger: I denne omgang handler det om tre funksjoner med kontorsted i administrasjonen ved Laksefabrikken på Marøya:

  • 1: HMS- og kompetanseleder
  • 2: Innkjøpsansvarlig
  • 3: Controller økonomi

(Les mer under bildet om bakgrunnen for den enkelte jobben!)

NYE JOBBER: Laksefabrikken på Marøya er hovedarena for de tre nye interessante jobbene i Sinkaberg. Kystbyen Rørvik i bakgrunnen.

Den første stillingen handler om at i en trygg og fremtidsrettet havbruksvirksomhet vil alltid kompetanse og HMS være sentralt. I takt med at næringa har vokst, er ikke minst mye av utstyret og materiellet vi bruker 24/7 alle døgn i året blitt både kraftig og mulig utfordrende. Derfor ønsker vi nå en ansvarlig leder med dette feltet som sitt «hjertebarn».

DYRT: Både på sjø og land krever havbruksdrift store innkjøp. Bildet viser nødvendig materiell og utstyr ved levering av fisk fra Mulingen i Bindal.

Den andre jobben, innkjøpsansvarlig, blir også nyopprettet. I løpet av et år omsetter Sinkaberg for flere milliarder kroner – og all aktiviteten på sjø og land gjør oss til en stor innkjøper. Vedkommende i den nye jobben kan vente seg en utfordrende og spennende hverdag med oppgaver av både strategisk og operativ karakter i vår økonomiavdeling.

Sist, men ikke minst, er vi på utkikk etter en controller økonomi. Da vår kjære Finn Wilhelm sent på 70-tallet gikk i gang, var det ikke behov for noen «kontrollør». Samtidig var den grunnleggende tanken – altså hushold og sunn fornuft – også da avgjørende for at ting virkelig kunne gå bra.

Vår nye controller skal altså sørge for god oversikt i en virksomhet som etter hvert har blitt gedigen i omfang og kompleksitet. Oppfølging av budsjetter og mål, samt forbedringsarbeid, vil gi en interessant hverdag.

Søknadsfristen for alle disse tre jobbene er søndag 21. juli. Om du ikke er kandidat selv, så kanskje kjenner du noen som kan være interessert 😊(Klikk HER for inngangssiden til våre ledige stillinger!)

I vår verden er Nærøysund, Namdalskysten og Sinkaberg en nydelig plass å leve og virke. Og da har vi en gang ikke nevnt det som kanskje gjør det mest interessant å jobbe hos oss: Alle de trivelige og gode kollegene!

PIONERTIDA: På slutten av 70-tallet fungerte pioner FInn Wilhelm i praksis både som innkjøpssjef og “controller”. HMS snakker vi ikke så høyt om … gitt dagens standarder 😊


En nydelig plass å leve og virke!