“UKJENT” anlegg åpnet opp

Ukjent og «ny-gammelt» trakk folk!

SPØRSMÅL: Erfarne Gunnar Kvarsvik (til høyre og med 33 år ved Bindalssmolt) besvarte mange interessante spørsmål da han guidet folk rundt; her i et av de to klekkeriene ved dagens anlegg.

Siden 1985 har Bindalssmolt utviklet sin yngel- og smoltproduksjon, men sjelden åpnet for publikum. Da forståelig at mange nå ville inn for å se; ikke minst med de gedigne planene for Svaberget Smolt. Og de ansatte hadde mye å fortelle; om både gammelt og nytt!

SJEF: Elling Bøkestad er konsernsjef smolt i SinkabergHansen – og daglig leder ved Bindalssmolt.

Svaberget Smolt er storinvesteringen på det kommende industriområdet i Saglibukta like nedenfor Bindalssmolt. Og for å ta et aktuelt spørsmål med en gang: Nei; det nye anlegget vil ikke bety økt forbruk av vann fra Saglivatnet!

Slike undringer – samt kommentarer og tilbakemeldinger – fikk de ansvarlige ved Bindalssmolt og Svaberget Smolt mange av onsdag denne uka. Om lag 70 personer var innom «åpen dag» – og daglig leder Elling Bøkestad, som også er konsernsjef smolt i SinkabergHansen, synes resultatet ble bra.

– Fin respons og mange gode spørsmål rundt hva vi gjør her på Svaberget. Om det ikke har vært klart for oss tidligere, så er det et åpenbart behov for informasjon. Både rundt det etablerte anlegget, og ikke minst det nye som skal realiseres, sier Elling.

30 MÅL I SJØ: Det omfattende tomtearbeidet i og rundt Saglibukta vil pågå fram til juni. Da vil totalt 85 dekar ligge klart – hvorav cirka 30 som fylling på leira. Første byggetrinn, i anlegget med 20.000 kvadratmeter under tak, vil imidlertid bli lagt på fast grunn.

Grunnarbeid til juni – deretter bygging!
Arbeidet med tomta på Svaberget (som ligger i Nærøy, kommunegrensa går langs elva) vil pågå til juni måned: Med sprengning av 285.000 kubikk fast fjell og fylling av 30 dekar på leira. Den endelige tomta vil bli på hele 85 dekar. Videre omlegging/opprusting av veien til Saglivatnet – og midlertidig omlegging av Fv17 i tida april-mai for legging av rør under veien.

PROSJEKTLEDER: Aleksander Lundseng er fast ansatt i SinkabergHansen som prosjektleder for Svaberget Smolt.

Etter kommende sommerferie blir oppstart med rørføringer i grunn, mens det i september 2019 ventes oppstart fundamentering og betongarbeid. Selve byggeperioden ventes å pågå fra kommende senhøst og et godt stykke ut 2021. Første byggetrinn gjøres på fast grunn. Aleksander Lundseng ble på vårparten i år fast ansatt som prosjektleder for Svaberget Smolt.

10 millioner smolt per år – 20.000 kvadratmeter under tak …
Selv om det nye anlegget får kapasitet til 10 millioner smolt per år, vil vannforbruket ikke bli mer enn cirka en kubikk i minuttet. Det planlegges i alt 48 kar med diameter fra seks til 16 meter, og totalt volum på nær 20.000 kubikk. Utfôringskapasiteten blir vel 21 tonn daglig – og årlig produksjon er planlagt til noe mellom 3.000 og 4.000 tonn (tilsvarer 130 til 170 trailere). Samlet areal under tak blir cirka 20.000 kvadratmeter.

– Framover venter mange spennende milepæler og avgjørelser, sier Aleksander og Elling. Parallelt med bygging skal også nytt personell rekrutteres og «varmes opp» til den nye både spennende og krevende produksjonen.

STARTEN: Innlegg av befruktet øyerogn er selve starten på den unike prosessen ved et smoltanlegg. Ved dagens anlegg skjer dette to ganger per år.

Større fisk på «haugen»
Drifta ved Bindalssmolt skal i store trekk fortsette som før; helt adskilt fra det nye RAS-anlegget ned i bukta. Viktigste endring blir overgang til færre individ og større fisk. I dag jobber åtte ansatte året rundt med å drive fram og pleie totalt 3,6 millioner yngel (og etter hvert smolt).

To ganger i året kommer flybåren, befruktet øyerogn som fordeles i «vaskekar» (bakker på fagspråket) ved et av de to klekkeriene. Rognkorn som gjennom noen uker først utvikler seg til ørsmå yngel …

Altså selve starten på en utrolig ferd: Om lag to år etter klekking sendes båtlast på båtlast med om lag fem kilos moden laks til slakting ved SinkabergHansen sin fabrikk på Marøya.

I FOKUS: Lokalavisa NA kom torsdag med en fin reportasje om historiens første «Åpen dag» på Svaberget. Veteran Gunnar sto i sentrum, og sjansen for at det blir flere runder med åpen informasjon er høy …

Veteran med full kontroll
Gunnar Kvarsvik har 33 år fartstid ved Bindalssmolt. Onsdag guidet superveteranen mange besøkende rundt på anlegget. Aktuelle spørsmål om biologi og teknikk ble klart besvart, og mange signaliserte at omfang, utfordringer og kompetanse rundt drifta gjorde inntrykk.

Det første drøye halvåret av denne tida tilbringer smolten ved Svaberget – og mye innarbeidet kunnskap og ekspertise sørger for at det slett ikke er fisk med behov for «rehab» som settes i sjøen: Derimot er snakk om smolt av topp kvalitet; klar for å utvikle seg til ettertraktet matfisk.

Med et smil summerer daglig leder «Åpen dag» slik:
– Håper og tror mange fikk et justert og oppdatert bilde av virksomheten. For SinkabergHansen er det også vesentlig å få vist omfang, teknologi og muligheter. I fortsettelsen skal dette bli en stadig viktigere arbeidsplass for folk bosatt i nærområdene, sier Elling Bøkestad.

DESEMBERSTEMNING: Siden starten i 1985 har anlegget til Bindalssmolt blitt utvidet i flere omganger. Samtidig er drifta på haugen over Fv 17, og med fritt utsyn mot Heilhornet, forblitt «ukjent» for svært mange – også i lokalmiljøet.