UNGDOM: Nå er tida inne for å søke SOMMERJOBB!

Med sommeren kommer en
jobb hos SinkabergHansen!

JOBBARENA: Ved den nye Laksefabrikken på Marøya vil det i sommer bli en mulighet for sommerjobb; for deg fra 15 år og oppover …

Videre ut over i året 2022 skal ting normaliseres – og nå kan du på vår hjemmeside – sinkaberghansen.no – gå inn og søke på sommerens utfordring hos oss! (Trykk på BLÅ knapp “Søk på stillingen” for å komme til skjemaet).

Om du alt har litt erfaring fra tidligere år, eller er helt fersk og vil smake litt på sjømatnæringa, er det bare å finne siden «Jobbtilbud» og velge «Sommervikar 2022». Da får du opp skjemaet som skal fylles ut. Årets periode går fra 27. juni til 14. august.

Vi kan love deg både interessante og hektiske dager ved alle våre avdelinger.

YNGEL: Det nye RAS-anlegget Svaberget Smolt er også en aktuell arena for våre sommervikarer!

Laksefabrikken på Marøya med slakteri og filetproduksjon er avdelingen med flest sommervikarer. Samtidig er det også god mulighet for jobb på sjølokalitet, ved verkstedavdeling, på smoltanlegg – eller om bord på servicebåt.

Linken for å søke er alt åpen, mens fristen for søknad er satt til tirsdag 1. mars

Søk gjerne alt nå, mens siste frist er 1. mars

Hvis du skulle ha spørsmål rundt vårt opplegg for sommerjobb, kan du gjerne sende en henvendelse til personalsjef Frode Lauritzenfrode@sinkaberg-hansen.no

 

 

LOKALITET: Jobb ute på lokalitet kan også være aktuelt for deg som ønsker sommerjobb hos oss i SinkabergHansen.

 

Du er velkommen til å søke sommerjobb ved alle våre avdelinger!