VI ÅPNER for «Sommerjobb 2023» i SbH

Sommer + jobb = SinkabergHansen

LOKALITET: Jobb ute på lokalitet kan også være aktuelt for deg som ønsker sommerjobb hos oss i SinkabergHansen.

Sommer. Et av de fineste ordene vi har. Også når vi henger på «jobb». Hos oss i SinkabergHansen er sommerjobb en god tradisjon. Ved alle avdelinger. Nå kan du gå inn på vår hjemmeside og søke på sommerens utfordring hos oss!

Om du alt har erfaring fra tidligere år, eller er helt fersk og vil smake litt på sjømatnæringa, er det bare å klikke på siden «Jobbtilbud» og velge «Sommervikar 2023».  Ved å trykke på den blå søkeknappen på siden får du opp skjemaet som skal fylles ut. Årets periode går fra 26. juni til 13. august.

Du kan enten legge ved ferdig tekst eller skrive noen ord om deg selv. Da er du på god vei til både å tjene penger og ikke minst nyttig arbeidserfaring som kan bidra til dine videre valg i utdanning og yrkesliv!

YNGEL: RAS-anlegget Svaberget Smolt er også en aktuell arena!

Foran deg står både interessante og hektiske dager ved alle våre avdelinger. Laksefabrikken på Marøya med slakteri og filetproduksjon er avdelingen med flest sommervikarer. Samtidig er det også god mulighet for jobb på sjølokalitet, ved verkstedavdeling, på smoltanlegget – eller om bord på servicebåt. Hvordan hverdagen kan arte seg på Laksefabrikken ser du i videoen under.

 


Linken for å søke er alt åpen, mens fristen for søknad er satt til onsdag 1. mars

Hvis du skulle ha spørsmål rundt vårt opplegg for sommerjobb, kan en henvendelse på epost sendes til konsernleder HR Frode Lauritzen – frode@sinkaberg-hansen.no

VERKSTED: Vår tekniske avdeling på Storvollen på Marøya.
SETTEFISK: Våre avdelinger Bindalssmolt (nærmest) og Svaberget Smolt (bak).
JOBBARENA: Ved Laksefabrikken på Marøya vil det i sommer igjen bli en mulighet for sommerjobb; for deg fra 15 år og oppover.