Vår STATUS bærekraft (året 2023)

Vår status bærekraft (2023)

DYP DRIFT & LANDSTRØM: Klungset er en av våre lokaliteter hvor ulike innganger på bærekraft er aktuell; nærliggende er dyp drift (nedsenkende merder) og tilførsel av landstrøm.

 

Historien går nå 47 år tilbake til da pioner Finn Wilhelm Sinkaberg for seg selv satte i gang med oppdrett på Marøya i Nærøysund. I dag er bærekraft en viktig del av hverdagen til alle våre snart 350 ansatte, og det nye dokumentet gjenspeiler deler av det arbeidet selskapet i dag gjør innen bærekraft.

I Sinkaberg har endringskraft alltid vært nøkkelen til suksess. Det er gjennom denne kraften vi har utviklet ny teknologi og nye metoder for produksjon og produkter. Endringsviljen som bor i selskapet vårt er avgjørende for å finne balanse i et sårbart økosystem. Dyp drift, «fastlegeordning» og landstrøm er tre eksempel bare innenfor den sjøbaserte siden av vår virksomhet.

Foruten konkrete tall, informasjon og bærekraftløfter, så finner du også oversikt over vår verdikjede, samt aktuelle artikler og møter med mennesker med tilknytning til hverdagen her i Sinkaberg.

Finn – og les – det nye dokumentet i lenken under!

STATUS BÆREKRAFT SINKABERG 2023

 

LAKSEFABRIKKEN: Motiv fra anlegget som ble tatt i bruk i juni 2021 og som har blitt en effektiv sentral for foredling av trygg mat.