Følg laksen fra START TIL MÅL!

Følg hele livsløpet til
en ny generasjon laks!

Hva skjer egentlig når egg først utvikler seg til yngel, så til smolt og etter hvert fullmoden laks? Og hvilke folk og ressurser er i sving for å sikre at fisken til enhver tid har det best mulig?

Alle svarene skal du få gjennom å følge den nye «langsomme» serien fra SinkabergHansen som nå ved årsskiftet 2018/19 er i gang!

Innlegging av befruktet lakserogn hos SinkabergHansen, foto.
STARTEN: Onsdag 21. november var selve startdagen ved Bindalssmolt for den nye generasjonen laks som vi i SinkabergHansen skal følge helt til den er fullmoden, ferdig slaktet og videreforedlet.

Selve starten gikk 21. november 2018 med innlegging av befruktet øyerogn hos Bindalssmolt på Svaberget. Siden kom to hektiske døgn med klekking av plommesekkyngel 14 dager senere.

Nå ligger om lag to millioner individ på kunstig «elvebunn» ved klekkeriet og venter på at plommesekken skal være tilstrekkelig fortært. Da vil tida – rundt 20. januar – være der at den ørlille krabaten starter å svømme rundt og ta seg næring på egen hånd!

Nyklekket øyerogn, foto.
“UT AV EGGET-OPPLEVELSE”: I løpet av to hektiske døgn nå tidlig i desember, kom ørsmå øyerogn av denne typen ut av eggene! (Foto: SalmoBreed AS)

Nå i de første stadiene er det nær ufattelig at de små skapningene knappe to år fram i tid vil ha vokst til sterk laks på om lag fem kilo … Og at det som i første runde får plass i en vanlig varebil, vil ha utviklet seg til cirka ni millioner kilo matfisk. Som krever 450 trailere for å bringe ut på markedet …

Vi håper du både i 2019 og 2020 vil «følge laksen» 😊

Vi garanterer mye interessant rundt både folk og fisk – samt at du skal få oppdatert førstehånds kunnskap om den nye næringa: Produksjon av mat til marked verden rundt; en industri som styrker virke og bosetting langs hele kysten vår!

LINK TIL STARTSIDEN OG DE FØRSTE EPISODENE HER!

 

Matfisklokalitet SinkabergHansen på Helgelandskysten 2018, foto.
KOMMER SENERE: Ut på sommeren kommende år – altså i 2019 – skal smolten fra Svaberget ut på matfisklokaliteter i både Namdalen og på Helgeland. Som denne: Lismåsøy ikke langt fra Brønnøysund.