«FØLG LAKSEN» er halvgått – tid for OPPSUMMERING 2019!

I november vil målet nærme seg!

«FØLG OG LÆR LAKS FRA START TIL MÅL» er halvveis på ferden. Ved inngangen til 2020 er fisken (0-åring 2019) i snitt 650 gram. På senhøsten, i november, skal den være over fem kilo. Altså moden og klar for verden!

STARTEN: Innlegg av befruktet øyerogn ved Bindalssmolt.

Siden innlegg og klekking hos Bindalssmolt før jul 2018 er 10 episoder i vår «sakteserie» publisert. De sju første foregikk alle med ulike steg og begivenheter ved settefiskanlegget i Bindal. Et høydepunkt kan være dagen da smolten ble vaksinert! (Episode 7)

Link til alle videoene videre i saken her!

Tidlig i august ble smolten, da på vel 80 gram (episode 8), satt ut ved lokaliteten Sørværet i Herøy. Ut over høsten gjorde vi to besøk til sjøanlegget; som viste at fisken først (i slutten av september) hadde vokst til 240 gram – mens snittet midt i november (episode 10) var om lag 450 gram.

VINTER : Ved inngangen til 2020 er snittvekta på fisken 650 gram, men selv i vintermånedene vil laksen vokse noe – før til det våren virkelig vil ta av ... 🙂

Nå like etter inngangen til 2020 er snittvekta 650 gram. Selv om lavtrykk og stormer har stått i kø, er driftsteknikere og annet personell på plass for å røkte og overvåke fisken. Og ikke minst, noen måneder fram i tid, med vårlyset og stigende sjøtemperatur, blir det virkelig fart i tilveksten

FØLGER LAKSEN: Lokalitet Sørværet, driftsteknikerne er daglig på plass for å røkte fisken.

SinkabergHansen har høstfisk (smolt som settes i sjøen fra sommeren og ut året) på flere lokaliteter i Namdalen og på Helgeland; og slik planen per i dag ligger vil slakting fra Sørværet starte rundt november. Da vil laksen serien følger ha vært om lag 15 måneder i sjøen – og har nådd en snittvekt på drøye fem kilo.

Allerede nå kan vi forutse at vil bli mye interessant å fortelle om – både av framganger og delvis også utfordringer. Her er en oversikt over episodene, med tilhørende video, så langt:

1.       Innlegging av øyerogn (21. november 2018)

2.       Klekking (4. desember 2018)

3.       Startfôring (24. januar 2019)

4.       Kraftig vekst! (1. mars 2019)

5.       Splitting av yngel (3. april 2019)

6.       Sortering – og stort uhell (24. mai 2019)

7.       Vaksinering smolt (12. juni 2019)

8.       Utsett lokalitet Sørværet (7. august 2019)

9.       Status og helsebesøk (28. september 2019)

10.   Fortsatt god vekst (14. november 2019)

Neste episode av “FØLG LAKSEN” kommer i februar 2020!